Edukacja w zasięgu ręki − prasa o inicjatywach MEN

O tym, jak dokonać świadomego wyboru ścieżki zawodowej korzystając z wiedzy dostępnej w portalach tematycznych oraz płynących z tego korzyściach napisał wczoraj (24.11.2020 r.) Super Express w artykule „Portal informacyjny infozawodowe.men.gov.pl − Twoje źródło wiedzy o zawodach i kształceniu zawodowym”. Przedstawiono nowy portal infozawodowe.men.gov.pl, który dostarcza informacji na temat poszczególnych zawodów z klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego oraz zapewnia dostęp do kompleksowych materiałów, w skład których wchodzą: materiały o zawodach, filmy zawodoznawcze, filmy 360 stopni – będące formą wirtualnego spaceru po miejscach pracy oraz quizy zawodoznawcze – interaktywne ćwiczenia, gry i interakcje, pozwalające na zdobycie oraz weryfikację wiedzy o zawodach.

Celem portalu INFOZAWODOWE jest także nawiązanie współpracy szkół prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami. Portal dostarcza też informacji na temat możliwości uzupełniania kwalifikacji na kursach, zarówno przez uczniów, jak i osoby dorosłe.

„Wdrożenie nowego pracownika w realizację zadań zawodowych to dla pracodawcy zwykle duże wyzwanie. Jednak to rekrutacja jest kluczowym i zarazem najtrudniejszym etapem, mającym wpływ na sprawne wdrożenie pracownika w nowym zakładzie pracy. Warunkiem udanej rekrutacji jest trafna ocena tego, co kandydat na pracownika potrafi oraz jakie są jego umiejętności i kwalifikacje. Dobrze skonstruowane zewnętrzne egzaminy zawodowe pozwalają na ocenę tych umiejętności jeszcze przed rozpoczęciem pracy. Dzięki udziałowi pracodawców w procesie konstruowania zadań egzaminacyjnych, jakość egzaminów zawodowych jest na wysokim poziomie” – czytamy w kolejnym materiale Super Expressu „Włączenie pracodawców w przygotowanie egzaminów”.

Dziennik Gazeta Prawna podkreśla rolę Krajowego Systemu Danych Oświatowych

dla zarządzających oświatą na szczeblu centralnym, regionalnym, lokalnym oraz dyrektorów szkół. „Aby stale podnosić jakość szkolnictwa, sprawnie przeprowadzać egzaminy ogólnokształcące i zawodowe, ale także mieć możliwość identyfikacji regionów czy szkół wymagających więcej uwagi, zarządzający polskim systemem oświaty potrzebują dostępu do informacji. Ważne dla nich są nie tylko dane o liczbie uczniów i nauczycieli w danej szkole, ale też, jak uczniowie radzą sobie na egzaminach, i jak wypadają na tle innych placówek. Do niedawna dyrektorom szkół sporo czasu zajmowało wpisywanie niezbędnych – a często duplikujących się – danych, do kilku różnych baz. Samorządowców zaś wiele trudu kosztowało pozyskanie z nich danych statystycznych niezbędnych do podejmowania właściwych decyzji. Krajowy System Danych Oświatowych czas ten znacznie skrócił, a dostęp do informacji zarządczych uprościł.” (z artykułu „Wszystkie dane oświatowe w jednym miejscu”)

„Pandemia, i związana z nią konieczność zachowania społecznego dystansu, wpłynęła na przyspieszenie procesów cyfryzacyjnych we wszystkich obszarach naszego życia. Zjawisko to nie ominęło również edukacji. Nauka w oparciu o cyfrowe materiały i narzędzia oraz z wykorzystaniem komputera, tabletu czy smartfona, stała się dla nauczycieli, dzieci, młodzieży i ich rodziców czymś naturalnym i powszechnym. Zebrane doświadczenia wskazują, że cyfrowe materiały i narzędzia staną się integralnym elementem procesu nauczania i uczenia się, również po zakończeniu pandemii” – czytamy w materiale opublikowanym przez Super Express, zatytułowanym „Chcesz, by nauka była inspirującą przygodą? Sięgnij po e-materiały na epodreczniki.pl”.

O szansach rozwojowych dostępnych dla każdego bez względu na wiek i aktywizacji lokalnych społeczności dla inicjatyw edukacyjnych przeczytać możemy na łamach  „Gościa Niedzielnego” (wydanie 06.12.2020 r.). To propozycja i naczelna idea tworzenia Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE). Pomysł MEN realizowany jest od trzech lat i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Beneficjentami są lokalne społeczności wykorzystujące do tego celu istniejąca bazę szkół. W pierwszym okresie powstało 50 ośrodków a kolejne rozdanie funduszu grantowego  w bieżącym roku zakłada powstanie kolejnych stu. Oferta jest skierowana do dorosłych, w tym szczególnie osób mieszkających w małych i odległych miejscowościach lub w zaniedbanych dzielnicach miast.

Więcej na ten temat w artykule „Chcesz nowych szans dla siebie i swojej społeczności? Sprawdź ofertę Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE)”.

Zapraszamy do śledzenia nowych informacji w mediach oraz w serwisie kampanii

Edukacja w zasięgu ręki i na profilu facebook.com/Edukacjawzasiegureki.

Działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Logotypy (od lewej) Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Unia Europejska

Ostatnia aktualizacja: 7 grudnia 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa