Konkurs „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do języków obcych”

28 sierpnia 2020 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej – Instytucja Pośrednicząca dla Osi Priorytetowej II Działań 2.10, 2.11, 2.13, 2.14 oraz 2.15 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłosiło konkurs „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do języków obcych”.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie łącznie 3 474 e-materiałów dydaktycznych do nauki języków obcych, w poszczególnych obszarach:

 • Obszar I: Język angielski I – łączna liczba e-materiałów dydaktycznych: 937,
  w tym 545 do szkoły podstawowej i 392 do szkoły ponadpodstawowej.
 • Obszar II: Język niemiecki – łączna liczba e-materiałów dydaktycznych: 937,
  w tym 545 do szkoły podstawowej i 392 do szkoły ponadpodstawowej.
 • Obszar III: Język francuski II – łączna liczba e-materiałów dydaktycznych: 400,
  w tym 120 do szkoły podstawowej i 280 do szkoły ponadpodstawowej.
 • Obszar IV: Język włoski II – łączna liczba e-materiałów dydaktycznych: 400,
  w tym 120 do szkoły podstawowej i 280 do szkoły ponadpodstawowej.
 • Obszar V: Język hiszpański II – łączna liczba e-materiałów dydaktycznych: 400,
  w tym 120 do szkoły podstawowej i 280 do szkoły ponadpodstawowej.
 • Obszar VI: Język rosyjski II – łączna liczba e-materiałów dydaktycznych: 400,
  w tym 120 do szkoły podstawowej i 280 do szkoły ponadpodstawowej.

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 100% (ze środków UE i środków budżetu państwa). W ramach konkursu do dofinansowania wybranych zostanie maksymalnie 6 projektów, po jednym najwyżej ocenionym projekcie, dla każdego z 6 obszarów.

Pierwsza runda naboru trwa od: 21 września 2020 r. od godz. 9.00 do 5 października 2020 r. do godz. 12.00. Terminy ewentualnych kolejnych rund będą ogłaszane w zmienionym Regulaminie konkursu.

Wnioskodawcą projektu może być podmiot publiczny lub niepubliczny posiadający doświadczenie w dziedzinie tworzenia multimedialnych i interaktywnych materiałów,
z przeznaczeniem dla dzieci, młodzieży lub dorosłych użytkowników w celach edukacyjno-szkoleniowych, w tym dostępnych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności spełniających standard WCAG 2.0 lub WCAG 2.1.

Regulamin konkursu został opublikowany na stronach internetowych:

Ostatnia aktualizacja: 1 września 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa