Kampania społeczna „Bez chemii na drodze”

Logo kampanii Bez chemii na drodze. Na żółtym tle przedstawiono sygnalizację świetlną z zaznaczonym światłem czerwonym, obok napis Bez chemii na drodze
fot.bezchemiinadrodze.pl
Logo kampanii Bez chemii na drodze. Na żółtym tle przedstawiono sygnalizację świetlną z zaznaczonym światłem czerwonym, obok napis Bez chemii na drodzefot.bezchemiinadrodze.pl

Zachęcamy do zapoznania się z kampanią społeczną „Bez chemii na drodze”, która poświęcona jest uświadamianiu zagrożeń i konsekwencji związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych w ruchu drogowym.

Inicjatorem i sponsorem kampanii jest Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w ramach Narodowego Programu Zdrowia. Temat został podjęty ze względu na wzrost społecznego problemu, jakim jest prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu i środków odurzających.

Przekaz kampanii skierowany jest do różnych uczestników ruchu drogowego, w tym do kierowców, pasażerów, pieszych, właścicieli powierzających swój pojazd osobie nietrzeźwej, rodziców, opiekunów i młodzieży.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie kampanii bezchemiinadrodze.pl

Ostatnia aktualizacja: 2 września 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa