XXII Konińskie Spotkania Edukacyjne

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza dyrektorów szkół, nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów, logopedów wszystkich typów szkół i placówek na „XXII Konińskie Spotkania Edukacyjne” organizowane pod hasłem
„Nauczyciel wobec wyzwań XXI wieku”.
Konferencja organizowana jest pod honorowym patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Rozpoczęcie w dniu 29 sierpnia 2020 r. o godz. 10.00.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej CDN w Koninie.

Ostatnia aktualizacja: 17 sierpnia 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa