Szkolenie blended learning „Nauczyciel szkoły ćwiczeń w dobie nauczania zdalnego”

Zapraszamy do udziału w szkoleniu blended learning na temat „Nauczyciel szkoły ćwiczeń w dobie nauczania zdalnego”, którego celem jest przedstawienie praktycznych rozwiązań dydaktycznych wspierających wdrożenie Modelu Szkół Ćwiczeń oraz doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie kompetencji przydatnych w realizacji kształcenia w trybie zdalnym.

Adresatami szkolenia jest kadra pedagogiczna szkół ćwiczeń oraz nauczyciele, nauczyciele akademiccy i pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli zainteresowani działalnością szkół ćwiczeń w zakresie kompetencji przydatnych do realizacji kształcenia w trybie zdalnym.

Szkolenie odbędzie się w następujących terminach:

 • sesje na platformie e-learningowej: 25 sierpnia do 7 września 2020 (grupa pierwsza) oraz
  1 do 14 września 2020 (grupa druga);
 • szkolenie on-line na platformie ClickMeeting: 10–11 września 2020 (grupa pierwsza) oraz
  17-18 września 2020 (grupa druga).

Treści kształcenia obejmują następujące zagadnienia:

 • uporządkowanie wiedzy na temat podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem szkół ćwiczeń, podstaw prawa autorskiego i zasad korzystania z e-zasobów;
 • przegląd e-zasobów przydatnych w edukacji szkolnej;
 • poznanie metod rozwijania kompetencji badawczych uczniów;
 • doskonalenie umiejętności doboru form i metod pracy do możliwości poznawczych uczniów;
 • praktyczna umiejętność zaprojektowania oraz przeprowadzenia lekcji (lub zajęć obejmujących kilka jednostek lekcyjnych) przy wykorzystaniu narzędzi TIK, do realizacji w trybie zdalnym.

Rekrutacja do obu grup odbędzie się w terminie od 18 sierpnia do 4 września 2020 roku do godz. 16.00.

Zgłoszenia przyjmujemy za pomocą formularza elektronicznego w serwisie szkolenia.ore.edu.pl Szczegóły, zapisy oraz sylabus szkolenia dostępne są na stronie szkolenia.

O zakwalifikowaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Po weryfikacji i akceptacji zgłoszeń Uczestnicy otrzymają drogą mailową zaproszenia do udziału w kursie wraz z instrukcją logowania na platformie e-learningowej ORE (www.e‐kursy.ore.edu.pl).

 

Załącznik

Ostatnia aktualizacja: 21 sierpnia 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa