Zaproszenie na e-konferencję dla edukacji wczesnoszkolnej

Fundacja Elementarz.org zaprasza na ostatnią w tym roku szkolnym bezpłatną e-konferencję dla edukacji wczesnoszkolnej z cyklu Kreatywne podręczniki, która odbędzie się we wtorek 16.06.2020 r.
w godzinach 18.00−20.00.

Więcej informacji i zapisy na stronie wydarzenia

Tym razem w trakcie konferencji zatytułowanej „Trzy, dwa, jeden… start – jak uczyć w pierwszej klasie” dowiemy się m.in.:

  • bezpłatnych interaktywnych podręcznikach dla klas 1−3 (wśród prelegentów autorki podręczników, poradników i ćwiczeń),
  • spiralnej i koncentrycznej metodzie nauczania najmłodszych,
  • artystycznych inspiracjach do twórczych lekcji,
  • kształtowaniu umiejętności matematycznych przez doświadczanie i działania interaktywne,
  • kreatywnej i indywidualnej pracy z podręcznikiem.

Polecamy również uwadze kampanię społeczną „Edukacja z klasą” objętą patronatem honorowym MEN oraz e-lekcje w ramach codziennej szkoły domowej z podręcznikami z klasą.

Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa