Czwarta edycja kursu e-learningowego „Wykorzystanie platformy Google Classroom w prowadzeniu zajęć na odległość”

© opturadesign/Photogenica
© opturadesign/Photogenica

W odpowiedzi na duże zainteresowanie nauczycieli wykorzystaniem platformy Google Classroom w prowadzeniu nauczania zdalnego Ośrodek Rozwoju Edukacji uruchomił czwartą edycję bezpłatnego kursu e-learningowego.

Do udziału w nim zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz pracowników placówek doskonalenia − nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych. Szkolenie odbędzie się w dniach od 16 do 30 czerwca 2020 r.

Celem kursu jest przygotowanie nauczycieli do pracy z uczniami przy wykorzystaniu szkolnej chmury G-Suite. Program Classroom umożliwia wykorzystanie narzędzi nauczania zdalnego jako wsparcia dla nauczania stacjonarnego. Do najczęściej wykorzystywanych funkcjonalności należą:

  • możliwość publikacji materiałów i zadań
  • tworzenie testów i przeprowadzanie sprawdzianów
  • komunikacja z uczniami w trybie tekstowym oraz jako wideokonferencja.

Kurs jest prowadzony na platformie Moodle. Orientacyjny czas przeznaczony na pracę własną i ćwiczenia w grupach to minimum 20 godzin. Materiały szkoleniowe mają charakter samouczków “krok po kroku”. Do każdego tematu dołączony jest krótki film instruktażowy prezentujący dokładnie te same treści, które prezentują materiały tekstowe.

Kurs ma charakter praktyczny. Po każdym module, w którym prezentowany jest opis danej funkcjonalności, uczestnicy otrzymują praktyczne zadanie. Uczestnicy pracują w grupach 3−4 osobowych: zgłaszają zadanie i wzajemnie oceniają sobie wykonanie zadania. Prowadzący kurs jest obecny na forum pomocy, prowadzi również konsultacje online (w wyznaczonym czasie rzeczywistym za pomocą czatu lub wideoczatu).

Aby wziąć udział w rekrutacji należy wypełnić formularz rekrutacyjny najdalej do dnia 15.06.2020 r. do godz. 10.00. Jeśli  limit miejsc zostanie wyczerpany przed tym terminem, wówczas zapisy zostaną zakończone wcześniej.

Podczas rekrutacji brana będzie pod uwagę zgodność zawodu wykonywanego przez kandydata z grupą docelową szkolenia oraz kolejność zgłoszeń.
____________________________________________________________________________________

14.06.2020 r.: aktualizacja informacji:

Informujemy, że limit miejsc na czwartą edycję szkolenia został wyczerpany w dniu dzisiejszym.
Wiadomość o wyniku rekrutacji zostanie wysłana do Państwa pocztą elektroniczną do dnia 15.06.2020 r.
do godz. 14.00. Dziękujemy za zainteresowanie e-kursem!

Więcej informacji:
Agnieszka Brodowska
Wydział Upowszechniania Zasobów ORE
e-mail: agnieszka.brodowska@ore.edu.pl,
tel.: 664 959 939

Ostatnia aktualizacja: 14 czerwca 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa