Forum dyrektorów PDN – doradztwo metodyczne w placówce doskonalenia nauczycieli po roku doświadczeń

fot. Adobe Stock
fot. Adobe Stock

Zapraszamy do udziału w forum, które będzie poświęcone wymianie doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie organizacji pracy doradców metodycznych w nowej, zmienionej od 2019 roku formule.

Forum kierujemy do dyrektorów/wicedyrektorów publicznych placówek doskonalenia nauczycieli lub pracowników odpowiedzialnych w placówce za organizację doradztwa metodycznego. W pierwszej kolejności zapraszamy przedstawicieli tych placówek, które w roku szkolnym 2019/2020 zatrudniały doradców metodycznych.

Spotykamy się na platformie e-learning ORE (www.e‐kursy.ore.edu.pl)
w terminie 22–26.06.2020 r.

Kontakt:
Bogusława Kalinowska
e-mail: boguslawa.kalinowska@ore.edu.pl
tel. 22 570 83 25

Rejestracja na forum dyrektorów PDN za pomocą formularza elektronicznego

Ostatnia aktualizacja: 29 maja 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa