Planujemy budżet! Ministerstwo Finansów zaprasza uczniów do 6. edycji programu edukacyjnego

Już po raz szósty Ministerstwo Finansów rusza z ogólnopolskim programem edukacyjnym „Finansoaktywni”. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest budżet, a jej celem pokazanie młodzieży jak duże znaczenie w naszym codziennym życiu ma jego umiejętne planowanie. Program jest skierowany do uczniów i nauczycieli klas V-VIII szkół podstawowych i odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. 

Celem VI edycji „Planujemy budżet” jest przeprowadzenie działań edukacyjnych na temat budżetu i pokazanie jak duże znaczenie ma budżet – od osobistego i rodzinnego, aż po budżet państwa oraz jak możemy decydować o wydatkach w naszym miejscu zamieszkania. W trakcie lekcji uczniowie poznają strukturę budżetu domowego oraz znaczenie i efekty jego planowania. Przeanalizują strukturę dochodów i wydatków budżetu państwa, a także uchwałę budżetową swojej gminy. Poznają zasady funkcjonowania budżetu obywatelskiego: dowiedzą się, jak powstaje i w jaki sposób mogą wpływać na inwestycje w swojej okolicy. Aby przedstawić te zagadnienia w atrakcyjny i angażujący sposób, przekażemy nauczycielom zestaw bezpłatnych materiałów edukacyjnych, przygotowany przez specjalistów.

Teoria to nie wszystko

Uczestnicy projektu będą mieli okazję sprawdzenia nowych umiejętności również w praktyce. Chętni uczniowie staną przed konkursowym zadaniem – przygotowania projektu inwestycji realizowanej z budżetu obywatelskiego, która mogłaby zostać przeprowadzona w ich najbliższym otoczeniu. Poza koncepcją ocenie będzie podlegać również jego promocja, udokumentowana w dowolnej formie, np. ulotek, audycji w szkolnym radiowęźle czy artykułów w szkolnej gazetce.

Członkowie 10 zespołów, którzy przedstawią najciekawsze projekty, wezmą udział w dwudniowej wycieczce do Warszawy. Odbędzie się wtedy nie tylko uroczysta gala finałowa w Ministerstwie Finansów, ale także wyjątkowe spotkanie ze znanym youtuberem Maciejem „Sheo” Ejsmontem, który jest ambasadorem programu. Dodatkowo uczniowie zwycięskich zespołów otrzymają nagrody rzeczowe: aparaty błyskawiczne i głośniki bezprzewodowe, a nauczyciele czytniki e-booków.

Jak wziąć udział w programie

Do programu mogą się zgłaszać nauczyciele szkół podstawowych (5., 6., 7. i 8. klasy) z całej Polski. Wystarczy, że wypełnią formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie finansoaktywni.pl. W ciągu kilku dni na adres szkoły prześlemy zestaw bezpłatnych materiałów edukacyjnych, opracowanych przez specjalistów. Dostępnych jest 525 zestawów. W razie wyczerpania zapasów będzie można pobrać materiały w wersji elektronicznej ze strony www.

Zestaw zawiera: scenariusz lekcji dla nauczyciela, karty pracy dla uczniów, animację edukacyjną i prezentację Power Point (materiały są w formie drukowanej i elektronicznej na płycie CD dołączonej do zestawu). Dodatkowe materiały pomocnicze to plakat, zestaw karteczek post-it, teczki na materiały i ołówki.

Etapy konkursu

W I etapie nauczyciele przeprowadzają lekcje edukacyjne w swoich klasach na podstawie materiałów z Finansoaktywnych i zachęcają podopiecznych do udziału w konkursie. Zespoły złożone z maks. 3 uczniów przygotowują zadanie konkursowe, które następnie zgłasza się przez formularz na stronie finansoaktywni.pl.

W II etapie komisja konkursowa wybierze 10 najlepszych projektów. Zwycięzcy zostaną zaproszeni do Warszawy, gdzie 19 czerwca odbędzie się uroczysty finał, podczas którego uczniowie zaprezentują swoje prace, otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

Dołącz do Finansoaktywnych

Obserwuj nas na facebook.com/Finansoaktywni

Dodatkowych informacji o programie udzielają:

Ostatnia aktualizacja: 18 marca 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa