„Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci a zjawisko cyberuzależnienia wśród adolescentów”, edycja II

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii ORE zaprasza do udziału w drugiej edycji szkolenia „Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci a zjawisko cyberuzależnienia wśród adolescentów”.

Szkolenie odbędzie się w dniach 27-29 kwietnia 2020 r. w formie on-line, za pośrednictwem platformy ClickMeeting, na którą zakwalifikowane osoby otrzymają zaproszenie.

Forma doskonalenia skierowana jest do kadry młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii, a także pracowników ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Celem szkolenia jest wsparcie merytoryczne w zakresie bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów dostępnych w sieci przez adolescentów oraz wzmacnianie kompetencji wychowawczych w sytuacji rozpoznania symptomów cyberuzależnienia u młodzieży, głównie, niedostosowanej społecznie/zagrożonej niedostosowaniem społecznym.

Zostaną poruszone takie zagadnienia jak:

  • problemy okresu dorastania w sferze emocjonalnej, społecznej, psychologicznej;
  • normy rozwojowe;
  • przyczyny uzależnień behawioralnych – predyspozycje osobowościowe;
  • różnice między uzależnieniami chemicznymi a uzależnieniami behawioralnymi;
  • rodzaje cyberuzależnień;
  • objawy i konsekwencje cyberuzależnień;
  • zagrożenia współwystępujące z cyberuzależnieniem i czynniki chroniące, czynniki ryzyka, a także działania profilaktyczne i interwencyjne w przypadku cyberuzależnień.

Zapisy na szkolenie dostępne w terminie: do 22 kwietnia 2020 r. lub do wyczerpania miejsc pod poniższym adresem:

Rekrutacja na szkolenie za pomocą formularza elektronicznego

Zapraszamy!

Ostatnia aktualizacja: 16 kwietnia 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa