Szkolenie „Warsztat pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej”

© alphaspirit/photogenica
© alphaspirit/photogenica

Wydział Innowacji i Rozwoju organizuje w dniach 10–12 marca 2020 r. szkolenie „Warsztat pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej”. Na szkolenie zapraszamy nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych ds. wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie budowania, modyfikowania i rozwijania warsztatu pracy w różnych kierunkach aktywności dydaktycznej, metodycznej, organizacyjnej, programowej, innowacyjnej, wynikającej z przepisów prawa i własnych potrzeb rozwojowych.

Zapisy na szkolenie za pomocą formularza elektronicznego na stronie szkolenia.ore.edu.pl

Na zgłoszenia czekamy do 1 marca 2020 r.

Zapraszamy!

Ostatnia aktualizacja: 26 lutego 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa