Interwencja kryzysowa wobec dzieci i młodzieży – edycja IV

©Tomwang / photogenica
©Tomwang / photogenica

Zapraszamy na IV edycję szkolenia e-learningowego „Interwencja kryzysowa wobec dzieci i młodzieży ”. Oferowana forma kształcenia  ma charakter samokształceniowy, treści szkolenia będą udostępnione dla uczestników w terminie 2–22 marca 2020 r.

Celem kursu jest przygotowanie pracowników MOW, MOS, ODN oraz PPP do wspierania szkół i placówek w zakresie prowadzenia interwencji kryzysowej.

Rekrutacja na szkolenie za pomocą formularza elektronicznego (zostanie uruchomiona w terminie 14–27 lutego 2020 r.)

Informacje dotyczące zapisu oraz szczegóły kursu znajdują się w sylabusie.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Ostatnia aktualizacja: 12 lutego 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa