Szczęśliwego Nowego Roku!

Niech Nowy Rok 2020 będzie dla Państwa czasem wielkich wyzwań, sukcesów zawodowych oraz szczęścia osobistego!
Dyrekcja i Pracownicy Ośrodka Rozwoju Edukacji

Ostatnia aktualizacja: 3 stycznia 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa