Finał międzynarodowego Dnia Nauczyciela Języka Francuskiego

Marzenna Habib – p.o. dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji otwiera galę z okazji I. edycji międzynarodowego Dnia Nauczyciela Języka Francuskiego
Marzenna Habib – p.o. dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji otwiera galę z okazji I. edycji międzynarodowego Dnia Nauczyciela Języka Francuskiego

28 listopada w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyła się gala z okazji I edycji międzynarodowego Dnia Nauczyciela Języka Francuskiego oraz rozstrzygnięcie dwóch konkursów (dla uczniów i nauczycieli). Uroczystość otworzyli: Marzenna Habib, p.o. dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz ambasador Francji w Polsce Frédéric Billet.

Konkurs dla nauczycieli „Mój pomysł na innowację”, został ogłoszony przez komitet organizacyjny obchodów. Miał pokazać umiejętności i pomysłowość nauczycieli języka francuskiego w Polsce. Nagrodą za dwa pierwsze miejsca był wyjazd na staż pedagogiczny do Francji w roku 2020.

Laureaci konkursu dla nauczycieli:

  • I nagroda
    Agnieszka Spisacka-Kraciuk z Piastowa za projekt „Polska-Senegal: dar dla uczniów z Bignona”
  • II nagroda
    Kinga Zroska-Lisowski z Pszczyny za projekt „Dzięki francuskiemu… łatwiej o pracę!”

Gratulujemy również pozostałym finalistkom: Annie Klinger, Agnieszce Paciej-Motyl, Oldze Wrońskiej, Andréa Rando Martin i Joannie Wróbel, których projekty zostały docenione przez jury.

W konkursie dla uczniów „Mój nauczyciel od francuskiego jest genialny!” nagrody otrzymali uczniowie z Lublina, Rzeszowa, Katowic i Łodzi.

Serdecznie gratulujemy!

Skład komitetu organizacyjnego: stowarzyszenia nauczycieli języka francuskiego oraz romanistów polskich (Prof-Europe, Europa Języków i Kultur, Łódzkie bardziej francuskie, Bilinguis, Plejada), Przedstawicielstwo Alliance française w Polsce, Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE), grupa Ambasad, Przedstawicielstw i Instytucji Frankofońskich (GADIF) oraz Instytut Francuski w Polsce.

Komisja konkursowa: Janina Zielińska, doradca prezesa Międzynarodowej Federacji Nauczycieli Języka Francuskiego, Agnieszka Dryjańska z Instytutu Romanistyki w Warszawie, Anna Topór, dyrektor kursów w Instytucie Francuskim w Warszawie,  Jacek Mulczyk-Skarżyński zwanego Panem od francuskiego, oraz Benoit Villette, współzałożyciela Zexperts FLE.

Spotkanie podsumowała Laurence Capelle, delegatka generalna Wallonie Bruxelles internationale i prezeska GADIF.

28 listopada 2019 r. Marzenna Habib, p.o. dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji i Georges Diener, radca ds. współpracy kulturalnej, dyrektor Instytutu Francuskiego, podpisali Porozumienie przedłużające współpracę pomiędzy ORE i Instytutem Francuskim w Polsce.

Czytaj także: Przemówienia ambasadora Francji w Polsce Frédérica Billet, które wygłosił w ORE z okazji Dnia Nauczyciela Języka Francuskiego

Marzenna Habib – p.o. dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji otwiera galę z okazji I. edycji międzynarodowego Dnia Nauczyciela Języka Francuskiego
Przemówienia ambasadora Francji w Polsce Frédérica Billet z okazji Dnia Nauczyciela Języka Francuskiego

Ostatnia aktualizacja: 3 grudnia 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa