„Szkoła strefą sukcesów czytelniczych i medialnych” – sieć współpracy i samokształcenia

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

Zapraszamy pracowników bibliotek pedagogicznych do udziału w sieci współpracy i samokształcenia – „Szkoła strefą sukcesów czytelniczych i medialnych”.

Celem formy doskonalenia jest zapoznanie uczestników z technikami i metodami wspierającymi bezpieczne i celowe wykorzystywanie przekazu transmedialnego na zajęciach czytelniczych i w edukacji medialnej z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów.

Sieć realizowana będzie w dwóch obowiązkowych modułach:

  • Część pierwsza: „Koszyk metod analogowo-cyfrowych promocji czytelnictwa. Wirtualne rozmowy czytelnicze” – koordynator Mariusz Malinowski
  • Część druga: „Współczesne sposoby manipulacji informacją – analiza zagrożeń oraz wsparcie krytycznego myślenia w kontakcie z treściami przekazywanymi poprzez media” – koordynator Marcin Grzelak

Ramowy harmonogram pracy sieci uwzględnia grudniową przerwę świąteczną. Szczegółowy plan pracy opublikowany zostanie wkrótce.

Rekrutacja za pomocą formularza elektronicznego. Na zgłoszenia czekamy do 17 listopada 2019 r. (lub do wyczerpania miejsc)

Ostatnia aktualizacja: 14 listopada 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa