Ruszyły zapisy na szkolenie „Doskonalenie zawodowe pracowników MOW/MOS w zakresie skutecznych działań profilaktycznych.  Wykorzystanie dramy i teatru edukacyjnego”

© jackq/Photogenica
© jackq/Photogenica

5 listopada rozpoczęliśmy rekrutację na szkolenie „Doskonalenie zawodowe pracowników MOW/MOS w zakresie skutecznych działań profilaktycznych. Wykorzystanie dramy i teatru edukacyjnego” organizowane przez Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii ORE. Adresatami szkolenia są przedstawiciele kadry młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW), młodzieżowych ośrodków socjoterapii (MOS) oraz placówek doskonalenia nauczycieli (PDN) zainteresowani zastosowaniem metody dramy i teatru w edukacji i profilaktyce. Przygotowanie teatralne nie jest wymagane, ale w sposób szczególny zapraszamy osoby pracujące z wychowankami metodami teatralnymi/dramowymi.

Podstawowym celem
szkolenia jest rozwijanie kompetencji pracowników MOW/MOS/PDN do prowadzenia działań profilaktycznych z wykorzystaniem dramy, adresowanych do uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych w szczególności wymagających specjalnej organizacji nauki, metod pracy i indywidualizacji adekwatnej do potrzeb uczniów/wychowanków ze względu na niedostosowanie społeczne, zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom i uczestniczkom:

  • poznać podstawowe zasady konstruowania programów profilaktycznych z wykorzystaniem dramy i teatru metody teatru w edukacji,
  • poznać kilkanaście ćwiczeń i zabaw dramowych (służących m.in. integracji grupy, budowaniu atmosfery zaufania, diagnozie),
  • rozwinąć kompetencje wykorzystania metod dramy i teatru w edukacji w tworzeniu programów profilaktycznych,
  • poznać metodę pracy profilaktycznej opartej na pracy z historia i przedmiotem (metoda compound stimulus),
  • rozwinąć kompetencje bezpiecznego prowadzenia warsztatów z wykorzystaniem metod teatralnych/dramowych.

Prowadzenie: Maria Depta

Superwizorka warsztatu dramowego, trenerka warsztatu rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, nauczycielka akademicka oraz autorka artykułów na temat Teatru Zaangażowanego Społecznie. Od 2003 tworzy i realizuje warsztaty, szkolenia, społeczne i edukacyjne projekty oparte na metodzie dramy, teatru forum, teatru ze społecznością adresowane do różnych grup odbiorców (m.in. wychowanków MOW,  seniorów, liderów młodzieżowych, uchodźców, osób niepełnosprawnych, żołnierzy). Jest  Kierownikiem WRS ORE, wiceprezeską Drama Way Fundacji Edukacji i Kultury. W latach 2004-2019 była pracownikiem dydaktycznym WSNS Pedagogium w Warszawie. Ukończyła studia magisterskie w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, roczny kurs Dramy Stosowanej w Exeter University (Wielka Brytania), Szkołę Trenerów FRDL oraz wiele polskich i zagranicznych kursów i szkoleń specjalistycznych z zakresu pracy z grupą, dramy i Teatru Zaangażowanego. Obecnie jest w trakcie szkolenia na dramaterapeutkę.

Szkolenie odbędzie się w dniach 02–04.12.2019 r.w Centrum Szkoleniowe Ośrodka Rozwoju Edukacji, ul. Paderewskiego 77, 05-070 Sulejówek

Rejestracja na szkolenie za pomocą formularz elektronicznego

Rekrutacja potrwa do dnia 18.11.2019. O zakwalifikowaniu do uczestnictwa decydować będzie kolejność zgłoszeń. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie maksymalnie dwóch osób z jednej placówki. Prosimy o zgłoszenia osób, które mogą uczestniczyć w całości szkolenia.

Zachęcamy do udziału.

Ostatnia aktualizacja: 6 listopada 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa