MEN i IPN zaprezentowali najnowsze materiały edukacyjne dla nauczycieli

" "
" "

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski wspólnie z Prezesem IPN Jarosławem Szarkiem  zaprezentowali we wtorek (17 września) najnowsze materiały edukacyjne dla nauczycieli na temat II wojny światowej na rok szkolny 2019/2020.

Są to: „Sowiecka agresja i okupacja Polski 1939-41” i „Zbrodnia Pomorska” oraz gra edukacyjna „Polskie Państwo Podziemne”.

Podczas konferencji prasowej omówiona została dotychczasowa współpraca MEN i IPN na polu edukacyjnym, a także plany na przyszłość. Jednym z kluczowych projektów jest integracja kilkudziesięciu portali tematycznych, które IPN tworzy od kilkunastu już lat wykorzystując zasoby filmowe, zdjęciowe z przeznaczeniem dla nauczycieli i młodzieży, na platformie stworzonej dla środowiska oświatowego epodreczniki.pl.

Przypomnijmy, że w 2016 roku Minister Edukacji Narodowej podpisała porozumienie z Prezesem Instytutu Pamięci Narodowej o współpracy obu instytucji. Dokument ten stał się podstawą do wielu wspólnych działań edukacyjnych. Najważniejsze z to udział historyków IPN w opracowywaniu nowych podstaw programowych z historii oraz organizowane szkoleń dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych.

– Ta umowa umożliwiła nam prace nad zmianą podstawy programowej z historii. Historycy IPN aktywnie w tym uczestniczyli i duża część zapisów w tej podstawie programowej właśnie wynika z ich uwag i doświadczeń. To jest dobra podstawa programowa, która całościowo opisuje dzieje Polski, ale także uwzględnia aspekt międzynarodowy. Można pokazać nasze dzieje na tle Europy i świata – ocenił minister Dariusz Piontkowski.

Wybrane wspólne projekty IPN i MEN:

  • Teka edukacyjna IPN „Operacja polska NKWD 1937-1938” – do wszystkich szkół ponadpodstawowych wysłaliśmy materiały edukacyjne poświęcone losom Polaków w bolszewickiej Rosji i w ZSRS do 1939 r.
  • wystawa na dziedzińcu MEN „Ojcowie Niepodległości” – ekspozycja (przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Szczecinie) prezentowała liderów walki o niepodległość i budowniczych polskiej państwowości: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego i Ignacego Daszyńskiego;
  • kalendarz edukacyjny IPN i MEN „Niepodległość 1918-2018” – kalendarz przekazaliśmy liceom ogólnokształcącym oraz technikom w całej Polsce z intencją, aby przez cały rok 2018 szkoły zrealizowały inicjatywy inspirowane treścią kalendarza na dany miesiąc; publikacja jest podsumowaniem konkursu „Młoda grafika polska dla Niepodległej” – zwycięskie plakaty młodych artystów zostały zestawione z ułożonymi problemowo zagadnieniami historycznymi i uzupełnione.

Ponadto w roku szkolnym 2016/2017dzięki podpisanej umowie, 848 nauczycieli przedmiotów humanistycznych z całej Polski wzięło udział w szkoleniach „Między dwoma totalitaryzmami” dotyczącymi sytuacji Polski w latach 1937-1948.

W roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 odbył się dwuletni cykl szkoleń dla nauczycieli „Zmagania o niepodległość Polski do listopada 1918 r. oraz budowa struktur państwa i wojny o granice Rzeczypospolitej”. W szkoleniach w całej Polsce uczestniczyło ponad 500 nauczycieli.

„Korzenie totalitaryzmu” to z kolei temat szkoleń na rok szkolny 2019/2020. Podczas zajęć będą poruszane wątki dotyczące narodzin i kształtowania się ideologii i systemów totalitarnych; organizatorzy chcą wyjść poza faktografię dotyczącą zbrodni nazistowskich i sowieckich na Polakach i wspólnie z nauczycielami poszukiwać odpowiedzi, dlaczego doszło do narodzin systemów totalitaryzmów.

Obie instytucje organizowały również ogólnopolskie finały szkoleń, podczas których kierownictwo IPN i MEN wręczało certyfikaty nauczycielom z wybranego województwa, a podobne uroczystości organizowali kuratorzy oświaty we współpracy z oddziałami terenowymi IPN.

Wideo

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ostatnia aktualizacja: 24 września 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa