„Lekcja: Enter” – inauguracja projektu z udziałem wiceministra edukacji

inauguracja projektu lekcja enter
inauguracja projektu lekcja enter

9 września br. w Szczecinie wiceminister edukacji Maciej Kopeć wziął udział w konferencji inaugurującej Zintegrowaną Platformę Edukacyjną oraz program szkoleń dla nauczycieli „Lekcja Enter”.

Głównym założeniem projektu „Lekcja: Enter” jest przeszkolenie w ciągu czterech lat ponad 75 tys. nauczycieli z wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w codziennej pracy z uczniami.

Ważnym aspektem projektu jest przygotowanie nauczycieli do korzystania z różnego rodzaju e-zasobów, w tym tych dostępnych na stronie epodreczniki.pl. W szkoleniach weźmie udział po 15 proc. nauczycieli z każdego województwa.

Celem projektu jest to, aby każdy nauczyciel odbył 40 godzin szkolenia, w tym 32 godziny szkoleń stacjonarnych oraz 8 godzin szkoleń on-line. Nauczyciele będą mieli dostęp do specjalnej platformy edukacyjnej do wymiany wiedzy; skorzystają z webinariów, podcastów, innych narzędzi edukacyjnych. Szkolenia będą przeznaczone dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także nauczycieli odpowiedzialnych za nauczanie wczesnoszkolne, przedmioty matematyczno-przyrodnicze, humanistyczne, artystyczne i informatyczne. W szkolenia zaangażowana będzie także kadra kierownicza szkół.

O granty na ich przeprowadzanie mogą ubiegać się instytucje i organizacje z całej Polski (placówki doskonalenia nauczycieli – samodzielnie lub w konsorcjum); jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia i fundacje, uczelnie wyższe w partnerstwie z placówkami doskonalenia nauczycieli. Przez 4 lata Fundacja Orange przekaże około 100 grantów o wysokości do 450 000 złotych. Projekty merytoryczne będą musiały być zrealizowane w 18 miesięcy.

Dofinansowanie na realizację projektów zostało przyznane przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020.

Celem serii przyszłych szkoleń jest przygotowanie nauczycieli do pełniejszego wykorzystywania nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w codziennej pracy oraz korzystania z różnego rodzaju e-zasobów. Nauczyciele  będą mieli też dostęp do specjalnej platformy edukacyjnej, do wymiany wiedzy i doświadczeń, skorzystają  z webinariów, podkastów i innych narzędzi.

Organizatorem poniedziałkowego wydarzenia w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie było Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Kuratorium Oświaty w Szczecinie i Fundacją Orange.

Szczegóły projektu „Lekcja: Enter”.

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ostatnia aktualizacja: 10 września 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa