FLEX PROGRAM 2020/2021

Ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce oraz Fundacja American Councils for International Education zapraszają do udziału w Programie FLEX w roku szkolnym 2020/2021. Program skierowany jest do uczniów klas pierwszych i drugich liceum/technikum zainteresowanych możliwością nauki w amerykańskiej szkole średniej.

Program FLEX (Future Leaders Exchange Program) został zatwierdzony przez Kongres Stanów Zjednoczonych w 1992. Jest on całorocznym, w pełni finansowanym przez Departament Stanu USA programem wymiany uczniów szkół średnich, którzy wyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych na cały rok szkolny. Od 27 lat w programie FLEX uczestniczyło ponad 28 000 uczniów ze szkół średnich z Europy, Eurazji oraz Azji Środkowej. Celem programu jest promowanie wzajemnego szacunku i zrozumienia pomiędzy obywatelami Stanów Zjednoczonych a mieszkańcami określonych krajów.

Do udziału w programie zapraszamy wszystkich uczniów, którzy:

  • mają polskie obywatelstwo;
  • urodzili się między 15.07.2002 r. a 15.07.2005 r.;
  • uczą się aktualnie w 1 lub 2 klasie liceum/technikum;
  • znają język angielski w stopniu komunikatywnym;
  • spełniają wymogi dot. uzyskania wizy USA (J-1) oraz nie spędzili więcej niż 90 dni w ciągu ostatnich 5 lat w USA.

Więcej informacji  w ulotkach informacyjnych oraz na stronie Fundacji American Councils for International Education.

Ulotki informacyjne

Ostatnia aktualizacja: 6 września 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa