X jubileuszowy Kongres Kadry Zarządzającej Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych

Logo Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Goniądzu
Logo Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Goniądzu
W dniach 17–19 września 2019 roku odbędzie się X jubileuszowy Kongres Kadry Zarządzającej Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, organizowany przez Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu. Celem spotkania jest wymiana doświadczeń, prezentacja dobrych praktyk i omówienie najważniejszych problemów funkcjonowania placówek resocjalizacyjnych.

Zaplanowano także kolejną edycję konkursu „Prometeusz” na najciekawsze programy edukacyjno-wychowawcze realizowane w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Szczegółowe informacje i wstępny program  na stronie kongresu.

Ostatnia aktualizacja: 17 lipca 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa