Wdrażanie podstawy programowej – szkolenia

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza pracowników placówek doskonalenia nauczycieli do udziału w serii konferencji/warsztatów, prowadzonych w ramach realizacji zadania pod nazwą „Vademecum nauczyciela. Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej. Konferencje regionalne”.

W konferencji/warsztatach może wziąć udział wyłącznie nauczyciel konsultant, nauczyciel metodyk lub inny nauczyciel posiadający pisemną akceptacją dyrektora ośrodka doskonalenia nauczycieli.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny – organizator zapewnia nocleg, wyżywienie, sale szkoleniowe, wykładowców i materiały szkoleniowe (koszty podróży i dojazdu, miejsc parkingowych uczestnicy pokrywają samodzielnie).

Zgłoszenie na konferencję/warsztaty nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem. Informacje o zakwalifikowaniu będą wysyłane indywidualnie po zakończeniu rejestracji.

Rejestracja za pomocą formularza elektronicznego możliwa jest do 14.08.2019 roku. 

Ostatnia aktualizacja: 30 lipca 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa