Poszukujemy informatyka ds. integrowania e-materiałów pod względem technologicznym

fot. stock.adobe.com
fot. stock.adobe.com

W ramach projektu „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – etap II” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty poszukujemy informatyka ds. integrowania e-materiałów pod względem technologicznym.

Szczegóły dotyczące naboru znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej ORE.

Ostatnia aktualizacja: 24 czerwca 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa