Szkolenie „Innowacje pedagogiczne w edukacji wczesnoszkolnej”

fot. Adobe Stock
fot. Adobe Stock

Wydział Innowacji i Rozwoju organizuje w dniach 27–28 maja 2019 r. szkolenie „Innowacje pedagogiczne w edukacji wczesnoszkolnej”. Zapraszamy nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych do spraw wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Celem szkolenia jest upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań programowych, metodycznych i organizacyjnych realizowanych w klasach I–III.
Szczegółowe informacje i formularz rejestracyjny znajdują się na stronie szkolenia.ore.edu.pl.

Ostatnia aktualizacja: 26 kwietnia 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa