Ekspert 2020

Szanowni Państwo,
Z uwagi na panującą epidemię COVID-19 i konieczność wykonywania przez nas dodatkowych
zadań jesteśmy zmuszeni do przesunięcia w czasie realizacji pierwszej części szkolenia
kandydatów na ekspertów. Druga część będzie realizowana w niezmienionym terminie.

Szkolenie odbędzie się w następujących terminach:

 • część e-learningowa – 5 maja 2020 r.–1 czerwca 2020 r.
 • egzamin online – 2 czerwca 2020 r.
 • część stacjonarna wraz z egzaminem końcowym w dwóch terminach do wyboru:
  I termin: 2–6 lipca 2020 r.,
  II termin: 6–10 lipca 2020 r.

Informacja o wyniku rekrutacji zostanie Państwu przekazana drogą mailową.


Zgodnie z zapowiedzią przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na szkolenie kandydatów na ekspertów w 2020 r.

Szkolenie odbędzie się w następujących terminach:

 • część e-learningowa – 31 marca – 27 kwietnia 2020 r.
 • egzamin online – 28 kwietnia 2020 r.
 • część stacjonarna wraz z egzaminem końcowym w dwóch terminach do wyboru:
  I termin: 2–6 lipca 2020 r.,
  II termin: 6–10 lipca 2020 r.

Część e-learningowa wraz z egzaminem online zostanie przeprowadzona na platformie: www.ekspert.ore.edu.pl.

Część stacjonarna wraz z egzaminem końcowym odbędzie się w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku. W czasie zajęć stacjonarnych uczestnikom szkolenia zostaną zapewnione bezpłatny nocleg oraz wyżywienie.

Aby wziąć udział w rekrutacji na szkolenie, należy:

 • zalogować się na swoje konto na stronie: www.ekspert.ore.edu.pl
 • zapisać się na stronie rekrutacji – link do rekrutacji:
  • początek zapisów: 25 lutego 2020 r. godz. 12.00,
  • zakończenie zapisów: 16 marca 2020 r. godz. 22.00.

Spośród zapisanych (na stronie rekrutacji ) osób zostaną wybrani uczestnicy szkolenia, z uwzględnieniem następujących zasad (kryteriów) rekrutacji:

 • proporcjonalny udział uczestników z każdego województwa,
 • czas oczekiwania w bazie osób oczekujących na szkolenie (osoba z dłuższym czasem oczekiwania w bazie ma pierwszeństwo w przyjęciu na szkolenie).

Wszystkie osoby, które wezmą udział w rekrutacji na szkolenie, otrzymają do dnia 2 kwietnia 2020 r., e-mail z informacją o wyniku rekrutacji.

Uwaga:

Przed przystąpieniem do rekrutacji, prosimy o zapoznanie się z podanymi terminami szkolenia i egzaminu oraz sprawdzenie możliwości swojego udziału w całym cyklu szkolenia.

W przypadku rozpoczęcia  szkolenia i rezygnacji z uczestnictwa w trakcie jego trwania, konta rezygnujących osób zostaną usunięte z bazy osób oczekujących na szkolenie. Wraz z usunięciem konta zostanie utracony dotychczasowy czas oczekiwania w bazie.

Możliwa będzie ponowna rejestracja w bazie z nowym terminem oczekiwania liczonym od daty ponownej rejestracji.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących rekrutacji na szkolenie, proszę o wiadomość. Adresy mailowe oraz telefony znajdą Państwo w kontaktach.

 

Link do rekrutacji

Ostatnia aktualizacja: 3 kwietnia 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa