Spotkanie dla beneficjentów

fot. stock.adobe.com
fot. stock.adobe.com

8 marca 2019 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku odbyło się spotkanie dla beneficjentów konkursu „E-materiały dydaktyczne do 10 przedmiotów dla szkół kończących się egzaminem maturalnym”.  Uczestniczyli w nim także Beata Jancarz-Łanczkowska – Wicedyrektor ORE, Grażyna Wiśniewska – kierownik Wydziału Projektów ORE,  eksperci merytoryczni ORE oraz zespół projektowy.

Podczas spotkania omówiono koncepcje dydaktyczne e-materiałów w poszczególnych grupach przedmiotów, rolę dydaktyczno-merytoryczną bazowych multimediów, a także wybrane założenia standardu merytoryczno-dydaktycznego.

Ustalono również, że pełny zestaw e-materiałów musi obejmować całą podstawę programową kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum i pięcioletniego technikum na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym. Dyskutowano o funkcjonalnościach platformy www.epodreczniki.pl oraz budowie e-materiałów według schematu ze stałym podziałem elementów (modułów).

Przedstawiono założenia projektu, harmonogram działań oraz sposób zarządzania i ścieżkę komunikacji beneficjentów z ekspertami oraz kryteria oceny e-materiałów. Dyskutowano także o sprawach związanych z majątkowymi prawami autorskimi, licencjami, dostosowaniem do standardów WCAG 2.0, dostępności platformy www.epodreczniki.pl oraz sposobach przekazywania prototypów e-materiałów.

Omówiono też ogólne zasady dostosowania e-materiałów do standardu WCAG 2.0 na poziomie AA oraz koncepcje dostosowania ich do potrzeb uczniów słabowidzących i niewidomych oraz słabosłyszących i niesłyszących. Wskazano najczęściej występujące błędy.

Aktualnie oczekujemy na pierwsze efekty pracy beneficjentów konkursowych.

Ostatnia aktualizacja: 25 marca 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa