Podnoszenie jakości edukacji włączającej – rekomendacje i działania priorytetowe

Ministerstwo Edukacji Narodowej podsumowało dziś pierwszy etap realizacji projektu „Wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce”, realizowanego we współpracy z Europejską Agencją do spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej w ramach Programu Wsparcia Reform Strukturalnych Komisji Europejskiej.

Celem projektu realizowanego od lipca 2018 do marca 2019 było przygotowanie rekomendacji dotyczących zarówno zmian legislacyjnych, jak i działań sprzyjających wdrożeniu edukacji włączającej w codziennej praktyce polskich przedszkoli i szkół w oparciu o wiedzę ekspercką Europejskiej Agencji oraz doświadczenia i rozwiązania innych krajów.

W załączeniu: komunikat prasowy (doc. 151 KB) oraz dokument dotyczący rekomendacji i działań   priorytetowych (doc. 371 KB)  w celu podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce, będący efektem realizacji projektu.

 

Ostatnia aktualizacja: 5 marca 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa