Edukacja z informatyką – konferencja regionalna Programu Erasmus+

11 marca 2019 w PGE Narodowym w Warszawie odbędzie się konferencja regionalna „Edukacja z Informatyką” organizowana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Konferencja skierowana jest do dyrektorów szkół i nauczycieli każdego szczebla oraz ośrodków doskonalenia nauczycieli.

Tematem przewodnim konferencji będzie prezentacja jakościowej zmiany w edukacji, wynikającej z podstawy programowej w zakresie wykorzystania nowych technologii w nauczaniu.

Uczestnicy będą mogli zapoznać się z ofertą programów cyfryzacji dla szkół oraz wziąć udział w sesjach tematycznych poświęconych praktycznemu wykorzystaniu nowych technologii w edukacji.

Udział w konferencjach jest bezpłatny.

Konferencja została objęta honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny na stronie organizatora.

Ostatnia aktualizacja: 7 lutego 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa