Zachować pamięć 2019 – program dotacji na polsko-niemieckie projekty realizowane w miejscach pamięci terroru hitlerowskiego

W 2019 roku organizacja Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) ponownie dofinansuje polsko-niemieckie zarówno szkolne, jak i pozaszkolne spotkania młodzieży.

Trudna historia relacji polsko-niemieckiej, a w szczególności historia II wojny światowej, której 80. rocznica wybuchu przypada w 2019 roku, jest częstym tematem spotkań młodzieży. Wspólne poznawanie i badanie przeszłości może, a nawet powinno być podstawą do rozważań nad teraźniejszością i przyszłością.

Chcemy umożliwić większej liczbie uczniów z Polski, Niemiec i ewentualnie kraju trzeciego wspólne odwiedzenie miejsc pamięci hitlerowskiego terroru. Dotowane spotkania umożliwią młodzieży uczenia się historii na rzecz wspólnej europejskiej przyszłości.

Ważne jest, aby w czasie spotkania młodzi ludzie poznali historię miejsca pamięci oraz przyczyny i społeczny kontekst zbrodni nazistowskich.

Podczas realizacji projektu młodzi ludzie powinni podjąć problematykę ksenofobii, wykluczenia, przemocy czy uprzedzeń. Chcemy w ten sposób przyczynić się do rozwoju dojrzałości obywatelskiej uczestników projektów.

Wizyty grup młodzieży w miejscach pamięci wymagają szczególnego przygotowania i niejednokrotnie profesjonalnego wsparcia przez pedagogów pracujących w danych miejscach pamięci lub pobliskich placówkach edukacyjnych. Program dotacji PNWM ma pomóc sprostać tym wymaganiom poprzez wyższe wsparcie finansowe projektów. Projekty, które w ocenie jury spełniają kryteria programu „Zachować pamięć”, otrzymają dotację w wysokości maksymalnych stawek ryczałtowych wynika­jących z wytycznych PNWM. Wnioski o dofinansowanie projektów, które odbędą się w 2019 roku, należy złożyć do 15 lutego 2019 roku.

Szczegółowe informacje, kryteria programu dotacji oraz wskazówki dotyczące składania wniosku znajdą Państwo na stronie internetowej PNWM.

Źródło: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

 

Ostatnia aktualizacja: 17 stycznia 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa