Ogólnopolska konferencja Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Centrów Kształcenia Praktycznego

Pod hasłem „Nowe wymiary działalności centrów kształcenia praktycznego” obradowało Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Centrów Kształcenia Praktycznego. Ogólnopolska konferencja odbyła się 14 grudnia 2018 r. w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego (ŁCDNiKP).

Zgromadzonych – wśród których byli goście konferencji: Bogdan Kruszakin, przedstawiciel Ośrodka Rozwoju Edukacji i Barbara Suchara, przedstawicielka Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi – powitał Janusz Moos, dyrektor ŁCDNiKP oraz prezes zarządu Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Centrów Kształcenia Praktycznego. Przedstawił on również wprowadzający referat „Rola centrów kształcenia praktycznego we wdrażaniu zmian do praktyki edukacyjnej”.

W swoim wystąpieniu Janusz Moos mówił o systemie zadaniowym kształcenia, w którym jednostka modułowa – zadanie zawodowe jest najważniejszą jednostką edukacyjną, a tok kształcenia ma przebieg indukcyjny, od praktyki do teorii. Podkreślił też, że centrum kształcenia praktycznego to z założenia placówka innowacyjna i przedsiębiorcza, wyposażona w stacje techniczno-dydaktyczne odpowiadające standardom aktualnej i wdrażanej technologii przemysłowej, promująca Zintegrowany System Edukacji i kwalifikacje rynkowe, edukująca dla zatrudnienia, dla życia i dla zdatności.

Kolejne prezentacje wygłosili:

  • Małgorzata Sienna, kierownik Ośrodka Doradztwa Zawodowego ŁCDNiKP – „Doradztwo zawodowe w praktyce centrów kształcenia praktycznego”;
  • Anna Koludo, wicedyrektor ŁCDNiKP i kierownik Ośrodka Nowoczesnych Technologii Informacyjnych – „Łódzkie szkoły w chmurze – Office 365”;
  • Mariusz Łodowski, właściciel współpracującej z ŁCDNiKP firmy ISA-Serwis – „Koncepcja technologiczna inteligentnego budynku”.

W dyskusji podsumowującej pierwszą część konferencji reprezentująca Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi Barbara Suchara zarekomendowała uczestnikom z całego kraju kontakt z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w zakresie informacji i publikacji. Stwierdziła także, że „miasto promuje kształcenia zawodowe, korzystając z dobrodziejstw oferowanych przez ŁCDNiKP”.

W drugiej części obrad Artur Grochowski – właściciel firmy Mechatronik Artur Grochowski – mówił o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji i kwalifikacjach rynkowych, nawiązując do podjętego wspólnie z ŁCDNiKP przedsięwzięcia, jakim było opisanie kwalifikacji „programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC” i „użytkowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC”.

Profil działalności powstałego przed 20 laty ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Centrów Kształcenia Praktycznego scharakteryzowała w swoim wystąpieniu wiceprezes zarządu Donata Andrzejczak, zwracając uwagę na fakt, że szczególnie istotna dla stowarzyszenia jako organizacji społecznej, jest możliwość zabierania głosu w ważnych sprawach dotyczących edukacji.

Dziękując uczestnikom i podsumowując obrady, dyr. Janusz Moos zauważył, że najważniejsze korzyści z udziału w pracach Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Centrów Kształcenia Praktycznego można ująć w trzech wymiarach, jakimi są: oddziaływanie społeczne, wymiana doświadczeń i wspólne przedsięwzięcia proinnowacyjne.

Źródło informacji: Facebook Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

 

Ostatnia aktualizacja: 10 stycznia 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa