II Kongres psychologów, pedagogów, doradców zawodowych z młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii

Logo Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Goniądzu
Logo Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Goniądzu

W dniach 25–27 marca 2019 r. odbędzie się II Kongres psychologów, pedagogów, doradców zawodowych z młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW) i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (MOS), organizowany przez Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu w Biebrzańskim Centrum Konferencyjnym „Bartlowizna”. Celem spotkania jest wymiana doświadczeń, prezentacja dobrych praktyk i omówienie najważniejszych problemów funkcjonowania placówek resocjalizacyjnych.

Kongres ma stać także okazją do integracji środowiska osób zajmujących się wsparciem psychologiczno-pedagogicznym młodzieży, ale przede wszystkim przysłużyć się poprawie jakości i efektywności pracy MOS i MOW.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Kongresu

Ostatnia aktualizacja: 29 stycznia 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa