Seminarium „Organizacja kształcenia branżowego i ustawicznego”

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy Ośrodka Rozwoju Edukacji wspólnie z Suwalskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli oraz Zespołem Szkół Technicznych w Suwałkach zorganizował seminarium „Organizacja kształcenia zawodowego/branżowego i ustawicznego”. Spotkanie odbyło się 28 listopada 2018 r.

Bogdan Kruszakin, kierownik Wydziału Edukacji na Rynku Pracy ORE, w swoim wystąpieniu przedstawił nową organizację kształcenia branżowego i ustawicznego dostosowaną do potrzeb uczących się i rynku pracy. Uczestnicy seminarium mieli możliwość zapoznania się z:

  • organizacją kształcenia zawodowego w formach szkolnych i pozaszkolnych,
  • dokumentacją programową kształcenia zawodowego/branżowego,
  • mobilnością w kształceniu zawodowym,
  • zintegrowanym systemem kwalifikacji,
  • transferem osiągnięć i zapewnianie jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training).

Ostatnia aktualizacja: 28 grudnia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa