Przykład dobrej praktyki – współpraca szkoły z pracodawcą

Przykład dobrej praktyki – współpraca szkoły z pracodawcą

Celem kształcenia zawodowego – branżowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe powinien legitymować się pełnymi kwalifikacjami zawodowymi. Od wielu lat cele te realizowane są w Technikum Mechanicznym nr 5 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie we współpracy z PGNiG TERMIKA. Okazją do podsumowania tej współpracy była uroczystość z okazji 10-lecia współpracy Zespołu Szkół nr 40 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie z firmą PGNiG TERMIKA.

 

10-lecie współpracy Zespołu Szkół nr 40 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie z firmą PGNiG TERMIKA

Opracowała: Beata Doroś-Woźniak, Dyrektor Zespołu Szkół nr 40

Pod koniec 2007 r. rozpoczęły się na wstępne rozmowy na temat ewentualnej współpracy firmy Vattenfal Heat Poland SA z Technikum Mechanicznym nr 5 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie w celu kształcenia średniej kadry technicznej dla elektrociepłowni warszawskich.

Każda ze stron zastanawiała się, jak ma wyglądać ta współpraca. Wcześniej jednak firma prowadziła rozmowy z innymi szkołami, ponieważ szukała takiej, która będzie świadoma wyzwań, jakie stoją przed szkolnictwem zawodowym oraz będzie otwarta na zmiany i gotowa do podejmowania niekonwencjonalnych działań.

Pierwszym elementem rodzącej się współpracy było podpisane trójstronnego porozumienia
o współpracy w zakresie kształcenia w zawodach związanych z energetyką między miastem stołecznym Warszawą, Vattenfall Heat Poland SA i Wydziałem Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Nastąpiło to 7 marca 2008 r. w czasie IX Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego „Perspektywy”. Swoje podpisy pod tym porozumieniem złożyli w imieniu prezydenta m.st. Hanny Gronkiewicz Waltz zastępca prezydenta Wojciech Paszyński, prezes Zarządu VHP SA Paweł Smoleń oraz prodziekan Wydziału Mechanicznego Energetyki i lotnictwa Politechniki Warszawskiej profesor dr hab. inż. Jerzy Banaszek. Wtedy też po raz pierwszy prezentowaliśmy gimnazjalistom zawód technik mechanik ze specjalnością budowa maszyn energetycznych

Konsekwencją tamtego porozumienia było podpisanie pierwszej umowy o współpracy między firmą a szkołą, które nastąpiło to 1 września 2008 r.

W podpisanej umowie obie strony zobowiązały się do:

  • organizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla klas patronackich;
  • wzbogacania bazy dydaktycznej, w tym pracowni zawodowych w szkole;
  • doskonalenia kadry pedagogicznej;
  • organizacji dodatkowych zajęć w formach pozaszkolnych w celu zwiększenia szansy zatrudnienia absolwentów technikum po ukończeniu szkoły;
  • wsparcia działań promocyjnych wśród gimnazjalistów, a tym samym pozyskania uczniów do klas patronackich;
  • wsparcia finansowego w ramach systemu stypendialnego – dla uczniów osiągających dobre wyniki w nauce, zwłaszcza w zakresie przedmiotów zawodowych;
  • przywrócenie na listę zawodów MEN zawodu technik energetyk.

Od roku szkolnego 2009/2010 współpraca ta przerodziła się w trwający do dzisiaj wzorcowy program „Zagrzewamy do nauki”.

W kwietniu 2010 r. dzięki wspólnym działaniom zawód technik energetyk został wpisany do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Po wycofaniu się z Polski Vattenfal Heat Poland SA elektrownie warszawskie przejęła spółka skarbu państwa PGNiG TERMIKA SA, która kontynuuje program „ Zagrzewamy do nauki”.

Za swoje działania PGNiG Termika została w maju 2013 r. uhonorowana wyróżnieniem PRACODAWCA JUTRA. Podobnie nasza szkoła w roku 2015 otrzymała wyróżnienie SZKOŁA Z POMYSŁEM NA WSPÓŁPRACĘ Z PRACODAWCĄ.

Od 2008 r. 11 roczników rozpoczynało naukę w Technikum Mechanicznym nr 5 im. Stefana Starzyńskiego, kształcąc się w zawodzie technik mechanik i technik energetyk.

W tym czasie organizowane zostały konkursy wiedzy o energetyce dla gimnazjalistów oraz dla klas patronackich, a także zajęcia dla przedszkolaków pod wspólnym hasłem „Lekcje o cieple”. Szkoła była inicjatorem Praskich Targów Zawodów, wycieczek do elektrociepłowni w Warszawie, jak również wycieczek do EC Bełchatów i elektrowni wodnej we Włocławku.

W ramach programu uczniowie z najwyższymi wynikami z przedmiotów zawodowych otrzymują stypendium.

W czerwcu 2018 r. kształcenie zakończył siódmy z tych roczników. To ogromny sukces programu, który jest postrzegany jako wzorcowy dla innych pracodawców. Kolejne roczniki naszych absolwentów podejmują prace w elektrociepłowniach warszawskich. Obecnie w PGNiG TERMIKA pracuje 20 absolwentów szkoły, część z nich dodatkowo prowadzi zajęcia ze swoimi młodszymi kolegami. To jest najlepsza reklama programu i szkoły.

Najlepszym podsumowaniem współpracy będą słowa jednego z absolwentów: „Program Zagrzewamy do nauki umożliwił mi – już na etapie edukacji w technikum – zdobywanie fundamentalnej wiedzy praktycznej, a nie tylko teoretycznej. Liczne warsztaty, szkolenia, a przede wszystkim praktyki na terenie EC Żerań umożliwiły mi poznanie pracy zakładu od środka. Istotne znaczenie miał również bezpośredni kontakt z doświadczonymi pracownikami firmy, którzy dzielili się swoją ogromną wiedzą praktyczną. Z perspektywy czasu widzę, że program pozwolił mi wybrać ciekawy zawód z możliwościami rozwoju”.

Ostatnia aktualizacja: 2 listopada 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa