Odkryj swój talent!

uroczystość wręczenia nagród w konkursie "Nauczyciel z POWER-EM"
uroczystość wręczenia nagród w konkursie "Nauczyciel z POWER-EM"

Konferencja inaugurująca Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych w Polsce – European Vocational Skills Week pod hasłem „Odkryj swój talent” odbyła się 5 listopada 2018 r. w Warszawie. Konferencję zorganizowała Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji –Narodowa Agencja Programu Erasmus+.

Celem konferencji była promocja kształcenia i szkolenia zawodowego. W ramach tego wydarzenia odbywały się targi, podczas których przedstawiciele szkół zawodowych różnych branż, m.in. elektryczno-elektronicznej i energetycznej, poligraficzno-fotograficznej, włókienniczo-odzieżowej, fryzjersko-kosmetycznej, leśno-ogrodniczej, drzewno-meblarskiej, hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej czy chemiczno-ceramiczno-szklarskiej, prezentowali swoje umiejętności oraz rozmawiali z zainteresowanymi na temat kształcenia zawodowego w ich szkole. Na targach można było spotkać najbardziej utalentowanych polskich uczniów, którzy we wrześniu 2018 r. w Budapeszcie rywalizowali w europejskim turnieju umiejętności zawodowych EuroSkills.

Wystąpienie otwierające konferencję wygłosił Paweł Poszytek, Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Powitał gości, prelegentów i uczestników, wśród których byli eksperci, nauczyciele, edukatorzy, uczniowie; a następnie odczytał list Anny Zalewskiej, Minister Edukacji Narodowej, zawierający krótką charakterystykę kierunków zmian w kształceniu i doradztwie zawodowym.

Podczas dwóch paneli dyskusyjnych zastanawiano się, w jakie umiejętności należy wyposażać uczniów na potrzeby gospodarki oraz jaki powinien być system diagnozowania zapotrzebowania na umiejętności.

Paweł Poszytek podzielił się obserwacjami z EuroSkills w Budapeszcie. Według niego polskie szkoły wypadły dobrze, biorąc pod uwagę, że był to ich pierwszy udział w turnieju. Można wskazać też obszary do poprawy, gdyż u uczniów z innych krajów można było zaobserwować m.in. mocne osadzenie na rynku pracy, czyli bardzo dobrą znajomość technologii i sprzętu wykorzystywanego w danym zawodzie. Podkreślił, że trzeba podjąć szereg wspólnych działań, aby zmienić myślenie w naszym społeczeństwie, że szkolnictwo zawodowe jest mniej ambitne i przeznaczone dla uczniów mniej zdolnych.

Prelegenci dyskutowali o zmieniającym się kształceniu zawodowym młodzieży i dorosłych, w które coraz częściej angażują się pracodawcy na różnych poziomach edukacji, poprzez różnorodne formy współpracy ze szkołami. Przykładem jest program edukacyjny „Zagrzewamy do nauki” realizowany przez PGNiG TERMIKA SA czy programy koncernu DMG MORI w Pleszewie.

Współpraca ze szkołami ukierunkowana jest na promocję kształcenia w konkretnych zawodach, wsparcie edukacyjne i finansowe szkół patronackich: wyposażanie pracowni szkolnych, programy stypendialne dla najzdolniejszych uczniów, praktyki i staże zawodowe, dzielenie się wiedzą przez pracowników firmy, uaktualnianie wiedzy i umiejętności nauczycieli itp. Pracodawcy coraz częściej biorą udział w tworzeniu podstaw programowych kształcenia w zawodach.

Prelegenci podkreślali znaczenie motywacji pracowników i chęci rozwoju poprzez samokształcenie, potrzebę zaszczepienia pasji w uczniach, a także ogromną rolę rodziców i doradców zawodowych w wyborze ścieżki rozwoju zawodowego przez uczniów, w podjęciu trafnych decyzji edukacyjno-zawodowych.

Według prelegentów przyszłość kształcenia zawodowego zależy od ścisłej współpracy szkół i pracodawców. Niezbędne jest porozumienie między edukacją i biznesem dotyczące potrzeb rynku pracy, tak aby szkoła zdążyła sprostać zapotrzebowaniu na wykształcone kadry.

Na zakończenie konferencji odbyło się uroczyste wręczenie nagród ogólnopolskiego konkursu „Nauczyciel z POWER-em” za opracowanie innowacyjnych materiałów edukacyjnych do pracy z uczniami. Uczestniczący w konkursie nauczyciele promowali najciekawsze efekty projektów mobilności – wykorzystali wiedzę i umiejętności zdobyte podczas wyjazdów zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w sektorach edukacja szkolna oraz kształcenie i szkolenia zawodowe w latach 2014–2017.

 

rozpoczęcie konferencji inaugurującej Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych w Polsce – European Vocational Skills Week pod hasłem „Odkryj swój talent” , prowadzący konferencję Grzegorz Miśtal
Otwierający konferencję Paweł Poszytek, Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
panel dyskusyjny I :"Jak kształcić umiejętności na potrzeby gospodarki?". Od lewej: Grzegorz Miśtal prowadzący dyskusję, Paweł Poszytek, Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Krzysztof Drynda, Zastępca Prezesa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Paweł Salamon, Ambasador Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych, Szef Kuchni w Smolarnia Hotel & Restaurant, Ekspert ECVET, Marek Osiński, Prezes Zarządu DMG Mori, Jacek Wójcik, Kierownik Wydziału Personalnego, PGNIG TERMIKA, Robert Musiałkiewicz, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, Ekspert ECVET
prezentacja w przestrzeni targowej umiejętności uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu
prezentacja w przestrzeni targowej umiejętności Sylwii Leszczyńskiej, reprezentantki Polski w konkurencji florystyka na turnieju umiejętności zawodowych EuroSkills 2018
prezentacja w przestrzeni targowej umiejętności uczniów Technikum Mechatronicznego nr 1 i Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie
prezentacja w przestrzeni targowej umiejętności Tymoteusza Dubińskiego, reprezentanta Polski w konkurencji ciesielstwo na turnieju umiejętności zawodowych EuroSkills 2018
prezentacja w przestrzeni targowej stoiska Zespołu Szkół Chemicznych w Bydgoszczy
prezentacja w przestrzeni targowej stoiska Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu
panel dyskusyjny II: "Jaki powinien być system diagnozowania zapotrzebowania na umiejętności". Od lewej: Grzegorz Miśtal prowadzący dyskusję, Magdalena Jelonek, Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych, Uniwersytet Jagielloński, Piotr Mikiewicz, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Badań Edukacyjnych, Mariola Szymańska - Koszczyc, Przedstawiciel Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego, Warszawski Instytut Bankowości, Kacper Nosarzewski, Partner w 4CF, Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością.
prezentacja w przestrzeni targowej stoiska Technikum Drzewnego w Garbatce-Letnisku
prezentacja w przestrzeni targowej umiejętności Roberta Stachowskiego, reprezentanta Polski w konkurencji fryzjerstwo na turnieju umiejętności zawodowych EuroSkills 2018
uroczystość wręczenia nagród w konkursie "Nauczyciel z POWER-EM"

Ostatnia aktualizacja: 14 listopada 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa