Konferencja „Zaspokajanie potrzeb edukacyjnych uczniów z chorobami przewlekłymi w edukacji włączającej”

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji we współpracy z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają do udziału w konferencji „Zaspokajanie potrzeb edukacyjnych uczniów z chorobami przewlekłymi w edukacji włączającej”, która odbędzie się 4 grudnia 2018 r. w siedzibie ORE w Warszawie.

Celem konferencji jest:

  • podnoszenie jakości kształcenia i wychowania w edukacji włączającej;
  • poszerzenie wiedzy z zakresu edukacji i opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi;
  • upowszechnianie wiedzy dotyczącej funkcjonowania uczniów z chorobami przewlekłymi oraz działań szkół w zakresie zaspokajania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych;
  • wymiana dobrych praktyk.

Konferencja adresowana jest do przedstawicieli poradni psychologiczno-pedagogicznych, kuratoriów oświaty, placówek doskonalenia nauczycieli, szkół ogólnodostępnych i integracyjnych (dyrektorzy, specjaliści), wojewódzkich i rejonowych koordynatorów sieci przedszkoli i szkół promujących zdrowie.

Rekrutacja na konferencję za pomocą formularza elektronicznego.

Ostatnia aktualizacja: 19 listopada 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa