Konferencja „Lotnicze szkolnictwo techniczne a rozwój i potrzeby branży lotniczej w Polsce”

25 października 2018 roku w Airport Hotel Okęcie w Warszawie odbędzie się VIII Ogólnopolska Konferencja Technicznych Szkół Lotniczych pt. „Lotnicze szkolnictwo techniczne i zawodowe a rozwój i potrzeby branży lotniczej w Polsce”. 

elem tegorocznej Konferencji będzie zwrócenie uwagi branży lotniczej na problemy związane z rynkiem pracy i próba zintensyfikowania działań podejmowanych przez środowisko lotnicze w celu uatrakcyjnienia lotnisk jako miejsc pracy. Konferencja przełoży się na wzrost świadomości jej uczestników na problematykę związanej z edukacją kadry, potrzebami branży lotniczej i zawodowo – technicznego szkolnictwa lotniczego.

Szczegóły programu oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie: konferencjalotnicza.pl

Ostatnia aktualizacja: 19 października 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa