4 Inwentaryzatorów do 14 e-podręczników (umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich)

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na: 4 Inwentaryzatorów do 14 e-podręczników (umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich):

  • 1 inwentaryzator do 4 podręczników do języka polskiego,
  • 1 inwentaryzator do 4 podręczników do historii,
  • 1 inwentaryzator do 4 podręczników do matematyki,
  • 1 inwentaryzator do 2 podręczników do edukacji dla bezpieczeństwa.

Więcej informacji na naszej stronie BIP

Ostatnia aktualizacja: 17 października 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa