ZUS wspólnie z ORE edukuje Polaków

Co piąty Polak nie wie, czym są składki na ubezpieczenia społeczne. Co czwarty nie potrafi ich nazwać. Łącznie blisko połowa dorosłych Polaków ma słabą wiedzę o systemie ubezpieczeń społecznych, a 40 proc. młodzieży ocenia samych siebie jako ignorantów. Dzięki działaniom ZUS, m.in. „Lekcjom z ZUS”, świadomość ubezpieczeniowa jest  coraz większa.  Uznając za ważną potrzebę podnoszenia poziomu i upowszechniania wiedzy  o ubezpieczeniach społecznych wśród uczniów i nauczycieli, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)  i Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (ORE), postanowiły podejmować w powyższym obszarze wspólne inicjatywy o charakterze edukacyjnym.

 

W dniu 12 września 2018 roku pomiędzy ORE a ZUS zawarte zostało Porozumienie o współpracy na rok szkolny 2018/2019, które pozwoli dotrzeć do  większej grupy odbiorców, wzbogacić  programy nauczania w szkolnictwie ponadpodstawowym o informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Dowiedz się więcej na stronie ZUS

Ostatnia aktualizacja: 21 września 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa