MOW Szkołą Odkrywców Talentów

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.comfot. Fotolia.com

Zapraszamy młodzieżowe ośrodki wychowawcze (MOW), które angażują się w działania na rzecz uczniów zdolnych, do ubiegania się o tytuł Szkoły Odkrywców Talentów (SOT)!

Wyróżnienie mogą zdobyć placówki, które na różnych płaszczyznach wspierają uzdolnienia i zainteresowania młodzieży niedostosowanej społecznie lub zagrożonej niedostosowaniem społecznym.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem przyznawania tytułu Szkoły Odkrywców Talentów.

Wszelkie zapytania dotyczące SOT prosimy kierować na adres talenty@ore.edu.pl. Dodatkowych informacji udziela także Wioletta Jaskólska, nauczyciel konsultant w Wydziale Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE (tel. 22 570 83 20).

Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa