Seminarium na temat nauczania o Holokauście oraz żydowskiej historii i kulturze

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz The International School for Holocaust Studies Yad Vashem w Jerozolimie zapraszają do udziału w 9-dniowym seminarium szkoleniowym na temat nauczania o Holokauście oraz o historii i kulturze Żydów.Seminarium prowadzone w ramach projektu „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów” organizowane będzie w dwóch etapach: od 13 do 14 października na terenie i we współpracy z Muzeum Historii Żydów Polin oraz od 15 do 23 października w Yad Vashem.

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli szkół podstawowych i średnich zajmujących się historyczną edukacją obywatelską, skierowaną na przeciwdziałanie rasizmowi i antysemityzmowi, którzy nie uczestniczyli dotychczas w tej formie doskonalenia zawodowego.

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy na temat historii i kultury żydowskiej oraz metodyki nauczania o Holokauście.

Zgłoszenie do udziału należy przesłać elektronicznie do 18 czerwca 2018 r.

Zapraszamy!

Ostatnia aktualizacja: 13 czerwca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa