Szkoła Promująca Zdrowie. Edukacja zdrowotna w szkole w perspektywie uczenia się przez całe życie – wizyta studyjna

Wicedyrektor ORE Marzenna Habib wita uczestników wizyty studyjnej
Wicedyrektor ORE Marzenna Habib wita uczestników wizyty studyjnej

W dniach 16–18 maja 2018 r. w ramach programu Erasmus+ gościliśmy przedstawicieli instytucji edukacyjnej Scholengroep Brussel z Belgii.

Celem wizyty studyjnej było zapoznanie uczestników z:

  • koncepcją i realizacją programu „Szkoła Promująca Zdrowie” w Polsce;
  • narzędziami do autoewaluacji działań z zakresu edukacji zdrowotnej w szkołach;
  • przykładami dobrych praktyk realizacji programu.

Podczas spotkania z partnerami z Belgii mieliśmy okazję wymienić się doświadczeniami oraz pochwalić się skuteczną realizacją programu „Szkoła Promująca Zdrowie” na terenie całego kraju.

Spotkanie otworzyła wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji Marzenna Habib. W swoim wystąpieniu przywitała gości z Belgii, Agnieszkę Ludwin – Zastępcę Dyrektora Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego MEN oraz organizatorów spotkania – pracowników Wydziału Wychowania i Profilaktyki ORE.

Po powitaniu gości Agnieszka Ludwin przedstawiła informacje na temat edukacji zdrowotnej w polskich szkołach. Następnie Valentina Todorovska-Sokołowska omówiła zakres działalności Ośrodka Rozwoju Edukacji, a Elżbieta Stawecka zaprezentowała programy profilaktyczne realizowane przez Wydział Wychowania i Profilaktyki.

Uczestnicy z Belgii przedstawili pracę Scholengroep oraz system edukacji w Brukseli pod kątem edukacji zdrowotnej. Valentina Todorovska-Sokołowska i Bożena Jodczyk omówiły programy promocji zdrowia upowszechniane przez Zespól ds. Promocji Zdrowia w Szkole ORE.

Po prezentacjach wywiązała się dyskusja, podczas której zostały omówione różnice i podobieństwa między naszymi systemami edukacyjnymi oraz problemy związane ze skuteczną realizacją edukacji zdrowotnej i programów profilaktycznych w szkołach w obu krajach.

W kolejnych dniach wizyty studyjnej pokazaliśmy uczestnikom dobre praktyki realizacji programu „Szkoła Promująca Zdrowie” na poziomie wojewódzkim i szkolnym.

17 maja w Katowicach wojewódzki koordynator programu Tomasz Wojtasik z Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego METiS zaprezentował koordynację i upowszechnianie programu na terenie województwa śląskiego. Uczestnicy wizyty odwiedzili X Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Paderewskiego, gdzie zapoznali się z programami promocji zdrowia i profilaktyki realizowanymi w szkole.

Ostatniego dnia wizyty studyjnej gościom z Belgii zostały zaprezentowane dobre praktyki warszawskiej Szkoły Podstawowej nr 103 im. Bohaterów Warszawy 1939–1945. Dyrektor Danuta Kozakiewicz podzieliła się z uczestnikami swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu tworzenia szkoły promującej zdrowie, prezentując najskuteczniejsze rozwiązania w zakresie edukacji zdrowotnej. Uczestnicy mogli sprawdzić, jak jest realizowana tematyka promocji zdrowia w klasach I–III.

Cieszymy się, że mogliśmy zaprezentować owoce naszej pracy na rzecz promocji zdrowia w szkole i mamy nadzieję, że nasi goście z Belgii również są zadowoleni z wizyty.

Plakat o zdrowym drugim śniadaniu - Szkoła Podstawowa Nr 103 w Warszawie
Wspólne zdjęcie uczestników wizyty studyjnej z Wicedyrektorem ORE Marzennę Habib oraz pracownikami Wydziału Wychowania i Profilaktyki
Tablica powitalna w X Liceum w Katowicach
Spotkanie uczestników wizyty studyjnej z wojewódzkim koordynatorem Tomaszem Wojtasikiem oraz z Dyrektorem X Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach, Barbarą Nowak
Wicedyrektor ORE Marzenna Habib wita uczestników wizyty studyjnej
Wspólne zdjęcie uczestników wizyty studyjnej z Dyrektorem SP nr 103 w Warszawie Danutą Kozakiewicz

Ostatnia aktualizacja: 25 maja 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa