Konkurs „Szkolne Mistrzostwa Menedżerskie”

Fundacja INUP – Koalicja Startupów oraz Revas Business Simulation Games mają zaszczyt zaprosić nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych w Polsce do zgłaszania zespołów uczniowskich do ogólnopolskiego konkursu „Szkolne Mistrzostwa Menedżerskie”. Jego celem jest kształcenie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży poprzez wykorzystanie innowacyjnych narzędzi dydaktycznych w postaci branżowych symulacji biznesowych.

Konkurs jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

W ramach konkursu „Szkolne Mistrzostwa Menedżerskie” uczniowie stworzą 112 trzyosobowych zespołów, które rywalizować będą ze sobą z wykorzystaniem symulacji biznesowych „Warsztat samochodowy” (uczniowie ze szkół zawodowych) oraz „Biuro Podróży” (uczniowie z liceów ogólnokształcących). W symulacji uczestnicy konkursu będą zajmować się m.in.: tworzeniem stanowisk, zakupem sprzętu, zamawianiem zasobów, wyposażania zakładu oraz poczekalni, zatrudnianiem pracowników, ustalaniem pakietów wynagrodzeń, szkoleń, a także wykorzystaniem w swoim biznesie reklamy tradycyjnej oraz internetowej. Ocenie poddane zostaną postępy zespołów w zakresie zysku, wygenerowanego popytu, utraconej sprzedaży, jakości produktu, zadowolenia pracowników. Pierwszy etap konkursu to eliminacje – uczniowie rywalizować będą ze sobą online. Następnie 16 zespołów z najlepszymi wynikami spotka się na dwudniowym finale w czerwcu 2018 r. w Rzeszowie (8 zespołów z liceów ogólnokształcących oraz 8 zespołów ze szkół zawodowych).

Rekrutacja

Rekrutacja do „Szkolnych Mistrzostw Menedżerskich” trwa od 26.02 do 09.03.2018 i będzie prowadzona w dwóch kategoriach: licea ogólnokształcące i szkoły zawodowe (technika oraz szkoły branżowe).

Nauczyciel zgłasza zespół do udziału w konkursie poprzez:

  • uzupełnienie formularza zgłoszeniowego online (formularz zgłoszeniowy),
  • przesłanie drogą elektroniczną wypełnionego wniosku wraz z pieczęcią i podpisem dyrektora szkoły (skan).

O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona!

Nagrody

Tablety multimedialne, czytniki e-booków, odtwarzacze MP4.

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy do konkursu

 

 

Ostatnia aktualizacja: 1 marca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa