Rekrutacja do XXIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży

Dziś, tj. 27 lutego, rozpoczęła się rekrutacja do XXIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży (SDiM). Temat tegorocznych obrad – „Posłowie pierwszego Sejmu Niepodległej”. W 2018 r. obchodzimy 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, zatem tytuł tegorocznej sesji SDiM nawiązuje do okresu w historii, kiedy nasz kraj po 123 latach niewoli pojawił się ponownie na mapie Europy.

Do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy dwuosobowe zespoły, składające się z uczniów w wieku 13–17 lat, które podejmą wyzwanie polegające m.in. na zaplanowaniu kampanii wyborczej posła bądź posłanki do Sejmu Ustawodawczego lub Sejmu I kadencji z uwzględnieniem środków przekazu dostępnych w latach 1919–1922.

Rekrutacja do udziału w tegorocznej sesji SDiM potrwa do 9 kwietnia, a jej celem będzie wyłonienie 230 dwuosobowych zespołów z całej Polski. Nagrodą dla autorów najwyżej ocenionych prac będzie udział w obradach w Sali Posiedzeń Sejmu 1 czerwca br. Ponadto najlepszy zespół z każdego województwa oraz trzy najwyżej ocenione zespoły z całej Polski wezmą udział w seminariach oraz posiedzeniu komisji, które odbędą się w dniach 12–13 maja 2018 r.

Głównym celem projektu jest przekazanie jego uczestnikom wiedzy na temat zasad funkcjonowania Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz procesu legislacyjnego. Tegoroczna sesja ma też za zadanie przybliżyć młodzieży historię polskiego parlamentaryzmu w czasach II RP. Dodatkowo intencją organizatorów jest promowanie wśród młodych ludzi postaw obywatelskich, a także zachęcenie ich do działalności na rzecz społeczności lokalnych na etapie realizacji zadania rekrutacyjnego.

Organizatorem XXIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży jest Kancelaria Sejmu, a współorganizatorami podobnie jak w ubiegłych latach: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Pamięci Narodowej.

Wszystkie informacje dotyczące przebiegu rekrutacji oraz tegorocznego posiedzenia będą publikowane na bieżąco na stronie internetowej Sejmu Dzieci i Młodzieży oraz na oficjalnym profilu SDiM na Facebooku. Na stronie internetowej znajduje się również regulamin oraz przygotowany przez Instytut Pamięci Narodowej „Przewodnik uczestnika XXIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży”, który zawiera wskazówki dotyczące sposobu wykonania zadania rekrutacyjnego.

Zapraszamy do udziału!

Ostatnia aktualizacja: 27 lutego 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa