Konkurs dla studentów: „Scenariusz lekcji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii”

Konkurs skierowany jest do studentów uczelni o‍ kierunku pedagogicznym, ale każdy student może wziąć w nim udział.
Celem konkursu jest stworzenie scenariusza 45-minutowych zajęć dla uczniów klas 5-8 szkoły podstawowej. Scenariusz musi posiadać sprecyzowany przedmiot szkolny, którego dotyczy, ale może też dotyczyć zagadnienia bezpiecznego korzystania z Internetu np. w ramach zajęć z pedagogiem szkolnym lub wychowawcą klasy. Uczestnik może wybrać dowolny przedmiot znajdujący się w‍ aktualnym programie nauczania klas 5-8 szkoły podstawowej.
Zgłoszenia przyjmowane są do 16 marca 2018 r.

Konkurs organizowany jest przez NASK w ramach Polskiego Centrum Projektu Safer Internet, współfinansowanego przez Komisję Europejską.

Więcej informacji o konkursie

Ostatnia aktualizacja: 5 lutego 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa