Dziecko z rodziny migracyjnej w systemie oświaty

W serii „Profilaktyka” ukazał się kolejny poradnik na temat migracji. Autorka analizuje najnowsze regulacje prawne związane z funkcjonowaniem dziecka z rodziny migracyjnej w polskim systemie oświaty. Ze znawstwem przybliża specjalistom i rodzicom nie tylko treść nowych rozwiązań przyjętych przez prawodawcę, ale również całokształt zjawisk występujących w konsekwencji migracji zarobkowej rodziców. Osoby, mające na co dzień do czynienia z trudnościami i procesami przystosowawczymi swoich dzieci i uczniów, na podstawie lektury poradnika będą mogły przełożyć wyniki prac legislacyjnych na język rodzinnej i szkolnej rzeczywistości, a zwłaszcza wspomaganie procesu kształcenia.

Publikacja jest dostępna w wersji elektronicznej.

Dziecko z rodziny migracyjnej w systemie oświaty. Materiał informacyjny dla dyrektorów szkół i rad pedagogicznych

Ostatnia aktualizacja: 5 grudnia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa