Spotkania sieci współpracy i samokształcenia dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych

W dniach 8–19 stycznia br. w siedmiu miastach w Polsce odbyło się 16 spotkań stacjonarnych „Współpraca ze szkołą w zakresie planowania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej”. Miały one charakter szkoleniowy i dotyczyły zagadnień z obszaru przepisów prawa oświatowego. Spotkania były pierwszą częścią działań w ramach zawiązanych sieci współpracy i samokształcenia dla specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych.   

W ramach każdego spotkania sieci omówione zostały w szczególności zagadnienia dotyczące analizy przepisów prawa oświatowego, opracowywania opinii i orzeczeń, formułowania zaleceń. Analizowano także dobre rozwiązania w zakresie wsparcia dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Uczestnicy spotkania sieci będą mieli możliwość uczestniczenia w pracach grupy na platformie www.doskonaleniawsieci.pl. Celem zawiązania sieci jest wymiana doświadczeń, pozyskanie materiałów szkoleniowych i aktywny udziału w moderowanych dyskusjach na dany temat.

W szkoleniach zrealizowanych w ramach projektu „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej” łącznie udział wzięło prawie 300 specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych z całej Polski.

Ostatnia aktualizacja: 24 stycznia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa