Nowy atrakcyjne zawód – monter stolarki budowlanej

Od września 2018 r. oferta kształcenia zawodowego rozszerza się o nowy atrakcyjny na rynku pracy zawód – monter stolarki budowlanej.

We wrześniu i październiku 2017 r. w Wydziale Edukacji dla Rynku Pracy Ośrodka Rozwoju Edukacji powołano zespół ekspertów, który opracował projekt podstawy programowej kształcenia dla nowego zawodu monter stolarki budowlanej (symbol cyfrowy 712906). Wprowadzenie tego zawodu do oferty edukacyjnej i klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego[i] jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na rynku pracy branży budowlanej na wysoko wykwalifikowanych pracowników zajmujących się m.in. montażem okien i drzwi balkonowych, bram, osłon okiennych i drzwiowych, a także montażem schodów modułowych.

Zawód monter stolarki budowlanej jest zawodem jednokwalifikacyjnym. Nadano mu poziom III Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK), a kwalifikacja BD.33. Wykonywanie robót związanych z montażem stolarki budowlanej została przypisana do poziomu 3 PRK.

Zawód monter stolarki budowlanej będzie kształcony w trzyletniej branżowej szkole I stopnia od roku szkolnego 2018/2019. Możliwa też będzie nauka kwalifikacji BD.33. Wykonywanie robót związanych z montażem stolarki budowlanej na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Podczas wszystkich etapów opracowania podstawy uczestniczyli przedstawiciele pracodawców (firma FAKRO) oraz Związku Producentów, Dostawców i Dystrybutorów „Polskie Okna i Drzwi”.

 

[i] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U z 2017 r. poz.2356).

Ostatnia aktualizacja: 8 stycznia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa