Rozpoczęliśmy szkolenia adresowane do pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych

Informujemy, że rozpoczęliśmy szkolenia adresowane do pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych. Celem szkoleń jest przygotowanie pracowników poradni do stosowania zestawu narzędzi diagnostycznych z obszaru emocjonalno-społecznego (TROS-KA) oraz standardów pracy PPP.

Tematyka szkoleń obejmuje m.in. takie zagadnienia jak:

  • Stosowanie modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych z obszaru emocjonalno-społecznego TROS-KA. Prowadzenie procesu postdiagnostycznego.
  • Stosowanie standardów pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Udział w szkoleniu i wszelkie materiały merytoryczne są bezpłatne.

Uczestnicy szkoleń będą zobowiązani do udziału w działaniach pilotażowych prowadzonych w okresie od października 2017 do lutego 2018 r., związanych ze stosowaniem modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych TROS-KA oraz standardów pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych w praktyce.

Szkolenia są prowadzone przez koordynatorów ds. modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów pracy poradni w każdym województwie, w okresie od października do listopada 2017 r.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa