Programy edukacyjne „Lekcje z ZUS” i „Projekt z ZUS”

Świadomość i wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych jest cennym kapitałem dla ludzi, którzy w bliższej bądź dalszej przyszłości wejdą w dorosłe życie. Mając to na uwadze, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) opracował programy edukacyjne „Lekcje z ZUS” i „Projekt z ZUS”, które w przystępny sposób pozwalają uczniom zapoznać się z ideą ubezpieczeń społecznych i rodzajami świadczeń przysługujących osobom ubezpieczonym.

 

Uczniowie i nauczyciele otrzymują z ZUS bezpłatne materiały dydaktyczne oraz wsparcie merytoryczne na każdym etapie współpracy. W programach zakłada się, że  to nauczyciel (przy wsparciu opiekuna z ZUS) prowadzi lekcje z uczniami, dlatego wcześniej przechodzi kompleksowe szkolenie.

 

„Lekcje z ZUS” – szkoły średnie

Program edukacyjny „Lekcje z ZUS” jest skierowany do uczniów szkół średnich i zawodowych. Przewiduje cztery godziny lekcyjne, podczas których nauczyciel omawia następujące tematy:

  1.  lekcja – Świadomy zawsze ubezpieczony;
  2.  lekcja  – Płacisz i masz, czyli co ci się należy, gdy płacisz składki;
  3.  lekcja – Emerytura – Twoja przyszłość w Twoich rękach;
  4.  lekcja – e-ZUS, czyli firma pod ręką.

Uczniowie zdobędą praktyczną wiedzę o ubezpieczeniach społecznych, a także mogą otrzymać cenne nagrody. Mają bowiem możliwość startu w trzyetapowej Olimpiadzie ZUS (szkolnej, wojewódzkiej i finałowej). Jej laureaci oprócz nagród rzeczowych uzyskują indeks na wybrane uczelnie bądź dodatkowe punkty w procesie rekrutacyjnym.

 

„Projekt z ZUS” – gimnazja i szkoły podstawowe

Podstawą „Projektu z ZUS” jest przeprowadzenie jednej lekcji na temat ubezpieczeń społecznych. Później uczniowie, przy wsparciu nauczyciela i opiekuna z ZUS, realizują – w dowolnym momencie roku szkolnego – projekt zespołowy. Polega on na przygotowaniu w grupach pracy w formie filmu, prezentacji multimedialnej, komiksu lub plakatu. Najlepsze prace zespołów biorą udział w ogólnopolskim Konkursie ZUS. Zwycięskie projekty zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

 

W sprawie „Lekcji z ZUS” i „Projektu z ZUS” nauczyciele mogą się z kontaktować z koordynatorami ds. komunikacji społecznej i edukacji w I Oddziale ZUS w Warszawie:

 

 

Dodatkowo załączamy wersję elektroniczną plakatu, który promuje „Lekcje z ZUS”.

Załączniki:

Plakat

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa