Badania w MOW i MOS

Informujemy, że od maja do listopada 2017 będą realizowane badania wśród wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW) i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (MOS). Zespół badawczy tworzą prof. dr hab. Janusz Surzykiewicz z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz dr Karol Kornaszewski z Uniwersytetu w Białymstoku.

Celem projektu jest diagnoza zasobów odpornościowych młodzieży niedostosowanej społecznie, a następnie analiza związku między komponentami wchodzącymi w skład zasobów odporności psychospołecznej młodzieży a właściwościami indywidualnymi jednostek oraz wpływem środowisk socjalizacji. Projekt finansowany jest z Narodowego Centrum Nauki w Krakowie w konkursie PRELUDIUM 9.

W najbliższym czasie Zespół badawczy będzie kontaktował się z dyrekcjami MOW-ów i MOS-ów w celu przedstawienia szczegółów i zaproszenia do udziału w badaniu. Serdecznie zachęcamy do udziału i pomocy w przeprowadzeniu badania.

Ostatnia aktualizacja:

Badania w MOW i MOS

Informujemy, że od maja do listopada 2017 będą realizowane badania wśród wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW) i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (MOS). Zespół badawczy tworzą prof. dr hab. Janusz Surzykiewicz z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz dr Karol Kornaszewski z Uniwersytetu w Białymstoku.

Celem projektu jest diagnoza zasobów odpornościowych młodzieży niedostosowanej społecznie, a następnie analiza związku między komponentami wchodzącymi w skład zasobów odporności psychospołecznej młodzieży a właściwościami indywidualnymi jednostek oraz wpływem środowisk socjalizacji. Projekt finansowany jest z Narodowego Centrum Nauki w Krakowie w konkursie PRELUDIUM 9.

W najbliższym czasie Zespół badawczy będzie kontaktował się z dyrekcjami MOW-ów i MOS-ów w celu przedstawienia szczegółów i zaproszenia do udziału w badaniu. Serdecznie zachęcamy do udziału i pomocy w przeprowadzeniu badania.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa