Seminaria „Dokumentacja programowa w kształceniu zawodowym”

7 marca 2017 r. Wydział Edukacji dla Rynku Pracy przeprowadził seminaria dla uczestników konferencji dla pracowników systemu doskonalenia w zakresie kształcenia zawodowego:

  • „Dokumentacja programowa w kształceniu zawodowym. Podstawa programowa kształcenia w zawodach”,
  • „Dokumentacja programowa w kształceniu zawodowym. Program nauczania dla zawodu”.

Eksperci Jan Ireneusz Palacz oraz Artur Kowalski przedstawili metodologię opracowywania i wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach oraz programów nauczania do zawodów, zgodnie z założeniami projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego” realizowanego przez ORE.

Omówiono także planowane zmiany w  organizacji i prowadzeniu kształcenia zawodowego z jednoczesnym powiązaniem z wymaganiami rynku pracy i potrzebami szkół kształcących w zawodach. Uczestnicy seminarium otrzymali zeszyty z materiałami metodycznymi.

Ekspert Jan Palacz w trakcie zajęć
Uczestnicy seminarium „Dokumentacja programowa w kształceniu zawodowym. Program nauczania dla zawodu”
Uczestnicy seminarium „Dokumentacja programowa w kształceniu zawodowym. Podstawa programowa kształcenia w zawodach”
Uczestnicy seminarium wraz z ekspertem Arturem Kowalskim

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa